Dân Việt - Khi đặt bút viết bài báo ấy, tôi, một người lính già chỉ đau đáu nghĩ đến một điều là làm sao đó để hàng hóa nước mình nó được trở về cái giá trị thật của nó và các sóng hình cũng có thêm độ tin cậy trước công chúng...