Ngày 26/1, Đoàn thanh niên khối Dân-Chính-Đảng thành phố Hà Nội tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2010).