Phân biệt thỏ đực và thỏ cái

Báo Nông nghiệp VN - 

Phan biet tho duc va tho cai

Xin cho biết cách phân biệt thỏ đực, thỏ cái?

Tin mới

Từ khóa liên quan