(TNTT>) Phân biệt được quần jeans hàng hiệu và hàng nhái hiệu loại 1 không phải là vấn đề đơn giản với khách hàng thông thường…