Họ được yêu mến không kém gì các nhân vật chính...