Bây giờ sau đỉnh cao và vực sâu cuộc đời, Quyến có lẽ đã tìm được một trạng thái sống cân bằng. Bây giờ, ở trong trạng thái cân bằng ấy, Quyến mơ gì nữa không? Câu trả lời của Quyến: "Một cuộc sống yên bình, và sau này, nếu có thể, sẽ làm HLV bóng đá!".