hoahoctro.vn – Châu Tấn cũng xuất hiện tại Paris và sánh vai bên cạnh Karl Lagerfeld.