- Hỏi: Mới đây, tôi bị thai lưu phải hút thai ở Bệnh viện Phụ sản Quốc tế. Tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho công ty nơi tôi làm việc để làm thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) nhưng bộ phận phụ trách nhân sự trả lời rằng hồ sơ của tôi không được cơ quan BHXH chấp thuận.