Ngày 19-7, Bộ Y tế đã ban hành hướng dẫn chẩn đoán, điều trị bệnh tay, chân, miệng (TCM). Theo phác đồ này, bệnh được chia thành bốn giai đoạn điều trị. Ở giai đoạn sớm nhất, người bệnh được chỉ định điều trị ngoại trú nhưng vẫn phải theo dõi tại y tế cơ sở và tái khám thường xuyên trong 8-10 ngày đầu của bệnh.