* I-ran đề nghị các nước láng giềng không giúp Mỹ tiến công I-ran