Ngày 13/10, Palestine đã yêu cầu Mỹ và Israel phân định rõ các đường biên giới của nhà nước Israel.