Với chụp chân dung, không nên chọn lens ngắn hơn 35mm vì dễ bị méo hình và cũng không chọn lens dài hơn 85mm vì việc giao tiếp để điều chỉnh tư thế, cảm xúc chủ thể sẽ khó. > Tìm ống góc rộng cho DSLR Canon Tìm ống góc rộng cho DSLR Canon