Nhiều lần, tôi được nghe kể chuyện về "ông lang ong" có thể cai nghiện thuốc lá, thậm chí là cai nghiện ma túy bằng cách dùng nọc ong mật châm vào đầu, cổ, gáy và bụng những người nghiện. Vậy thực hư thế nào, chúng tôi đã tìm đến...