(ĐVO) Ông Trần Xuân Giá khẳng định chưa nhận được thông tin hay quyết định nào liên quan đến việc bị khởi tố như một tờ báo đã đăng tin.