Sau bốn ngày làm việc tập trung, nghiêm túc và dân chủ, sáng 25/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVIII đã thành công tốt đẹp.