(PL)- Chiều 23-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V (nhiệm kỳ 2010-1015) đã bế mạc sau ba ngày làm việc.