(PL)- Ngày 14-4, HĐND TP Cần Thơ triệu tập kỳ họp bất thường, bầu ông Nguyễn Thanh Sơn (Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ) giữ chức Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2011.