Ông Liêm được bầu thay ông Lê Minh Trí, giữ chức phó ban nội chính Trung ương.