Tại Bình Phước, ông Nguyễn Huy Phong được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011.

Tại Bình Phước, ông Nguyễn Huy Phong được bầu làm phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. Ngày 8/12, tại kỳ họp lần thứ 18, khóa VII, HĐND tỉnh Bình Dương đã bầu ông Lê Thanh Cung, phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh, làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. Ông Lê Thanh Cung thay ông Nguyễn Hoàng Sơn nghỉ hưu theo chế độ. Ông Trần Thanh Liêm, bí thư huyện ủy Thuận An, được bầu giữ chức phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương. Tại Bình Phước, ngày 8/12, tại kỳ họp thứ 19 của HĐND tỉnh Bình Phước đã bầu ông Nguyễn Huy Phong làm phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2004 - 2011. Ông Phong đang là bí thư huyện ủy Chơn Thành. Phó chủ tịch cũ, ông Giang Văn Khoa, nhận nhiệm vụ trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy Bình Phước. Ông Hoàng Văn Huệ được bầu làm thành viên UBND tỉnh, thay ông Nguyễn Chí Cường, giám đốc Công an tỉnh sắp nghỉ hưu theo chế độ. Ông Huệ đang là phó giám đốc Công an tỉnh. UBNDchủ tịchphó chủ tịchnhiệm kỳnghỉ hưuBình Dươngbí thưhọpBình Phướcnhiệm vụhuyện uỷphó giám đốcthành viêntrưởng banbí thư huyện uỷvụ trưởng