Ông Hoàng Văn Chất sẽ thay ông Thào Xuân Sùng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La thôi không kiêm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La.