Tiin.vn - Ngoài ra, Đông Nhi cũng tiếp tục xuất hiện trong MV với vai trò bạn gái của Ông Cao Thắng.