(GDVN) - Loan chia sẻ, học khối C giúp em thấy mình nhẹ nhàng và tinh tế hơn, thêm tính kiên nhẫn và tự trọng cao.