Trong tập 16 "Tình sử Jang Ok Jung", Lee Soon đã dần xa lánh Ok Jung ngay cả khi nàng thông báo rằng đã mang thai.