Phát triển các khu công nghiệp (KCN), làng nghề đã mang lại nhiều hiệu quả kinh tế cho đất nước. Song theo đó, tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây đang gây nhiều bức xúc trong xã hội. Để giải quyết bài toán trên cần một phương án tổng thể và đồng bộ.