(PL&XH) - Là một xã nằm trên địa bàn của huyện khá phát triển về kinh tế. Song, những năm gần đây tình trạng rác thải sinh hoạt đổ bừa bãi chưa được xử lý, đã gây bức xúc cho người dân khu vực này.