Những ai không thể chọn giữa Blu-ray và HD DVD thì ổ quang của LG là lựa chọn tốt. Sản phẩm mới nhất GGW-H20L (400USD) là thế hệ thứ 2 ghi được đĩa Blu-ray và đọc được HD DVD thể hiện chức năng và hoạt động; đặc biệt tiết kiệm đáng kể so với thế hệ đầu tiên (1199USD).