Đôi khi, “tự sướng” hoặc “giao ban” với đối tác có thể khó tránh khỏi tình huống tinh trùng hay tinh dịch rơi vào miệng. Vậy tinh dịch của đàn ông có chất gì nguy hiểm không?