Nuôi gà ta theo kiểu sinh thái đem lại nguồn lợi hấp dẫn cho gia đình và mở ra hướng chuyển dịch cơ cấu vật nuôi khá táo bạo. Ảnh minh họa: Internet