Đà điểu mới bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam từ năm 1996, nhưng đến nay số lượng tại Công ty kinh doanh đà điểu, cá sấu Khatoco- Khánh Hòa số lượng đã lên đến hơn 20.000 con, chiếm 75% tổng số đà điểu toàn quốc.