Tôi làm việc theo ca (không phải theo giờ hành chính), thời gian 6 ngày/ tuần, 40 giờ/tuần và đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Tôi có được hưởng chế độ về sớm 01 giờ (hoặc đi làm trễ 01 giờ) không? (Nguyễn T. Phương - congbinh2009@yahoo.com)