Nuôi cá lóc trong vèo (mùng lưới giăng 4 góc chân, đặt ngược đỉnh mùng dưới nước) của những hộ dân sống ven kênh rạch vùng ĐBSCL vào mùa nước nổi, đã tăng thêm thu nhập. Chỉ riêng huyện Cờ Đỏ (TP. Cần Thơ) có cả ngàn hộ nuôi.