(Dân Việt) - Nhu cầu dùng thịt ba ba ngày càng cao, thị trường xuất khẩu được mở rộng, việc nuôi loài này càng trở nên sôi động.