(AloBacsi) - BS nói nước ối màu nâu không trong như bình thường. Như vậy có sao không? Có cách nào cải thiện được không?