TPO - Tiếp phóng viên Tiền Phong trong những ngôi nhà hoàn cảnh ở Hưng Yên, hai bà mẹ có con gây ra vụ cướp tiệm vàng Kiệm Huyền (ở thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên) chỉ còn biết... khóc.