Nhiều hồ bơi không đạt chuẩn về vi khuẩn E.coli, Coliform, lượng clo thấp hoặc cao hơn mức cho phép. Đó là kết quả đợt kiểm tra mới nhất về chất lượng nước hồ bơi ở TP HCM và Hà Nội.