Hiện quanh khu vực Yellowstone đang xuất hiện rất nhiều hơi nước, báo hiệu một sự "sục sôi" ở bên dưới.