QĐND Online - “Đường vô xứ Nghệ quanh quanh, non xanh nước biếc như tranh họa đồ…”...câu ca ấy thay lời muốn nói tới vùng đất “địa linh nhân kiệt” của dải đất miền Trung đầy nắng và gió.