Tìm ra được trang phục cho đôi vai rộng của mình không phải là điều bất khả thi.