Nghe nói Trại tạm giam Hòa Sơn (Đà Nẵng) chỉ có một nữ quản tù duy nhất, quản tất cả các nữ tù nhân đang thi hành án tại trại, chúng tôi mường tượng một nữ chiến sĩ Công an nhân dân đứng tuổi với vẻ nghiêm khắc.