(GDVN) - Không thấy các nhân viên trực quầy, người phụ nữ nhanh tay bẻ nắp sau chiếc điện thoại Samsung Galaxy S3 giá gần 15 triệu đồng, nơi gắn xích cố định với quầy hàng chỉ trong nháy mắt và nhanh chóng giấu vào người bỏ đi.