Xahoi - Quê ở Thanh Hóa nhưng Thùy vào sống với bạn trai ở xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn (Nghệ An) lấy tên giả là Lan, tung chiêu lừa đảo, cưỡng đoạt tài sản của hàng xóm.