Park Si Yeon sẽ thử so tài cùng các diễn viên quốc tế trong 'The last knights'.