Mạng Thổ quý cô thông minh. Đoan trang, hiền hậu ai nhìn cũng thương.