Quý cô Đình Mùi thật xinh. Nết na hiền hậu thông minh tuyệt vời.