Cuộc đời của tuổi BÍnh dần nữ mạng, quý cô tánh tình hiền lành nết na, đoan trang, hiền hậu.