Cháu xin hỏi các bác sĩ là: kết quả siêu âm có nốt tăng âm kt 0,7cm có ảnh hưởng gì không? Cháu có cần đi khám lại không ạ?