(Dân trí) - Bên cạnh việc ban hành công văn hướng dẫn nhằm chấn chỉnh tình trạng lạm thu tại các trường học, tổ chức thanh, kiểm tra tại các cơ sở giáo dục vi phạm, đại diện Sở GD-ĐT 6 tỉnh Bắc Trung bộ cho rằng cần có cái nhìn đúng hơn về vấn đề này.