Trong tiềm thức của nhiều người, ô nhiễm môi trường thường chỉ xảy ra ở khu vực đô thị, nơi có nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp. Thế nhưng, hiện nay ở nhiều vùng nông thôn ở tỉnh Quảng Bình đang đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân bởi rác thải, chất thải bừa bãi do họ gây ra. Nguyên nhân chính vẫn là do ý thức của người dân ở nhiều khu dân cư còn xem nhẹ về ô nhiễm môi trường.