“Tôi chỉ khoe thân chứ có bán thân đâu mà phải e ngại. Mặc hở thì có mất gì đâu. Miễn mình đẹp là được”, Mai chia sẻ.