Vụ cam quất cảnh Tết năm nay, nông dân huyện Văn Giang (Hưng Yên) thắng lợi lớn với mức thu lãi trung bình từ 60-70 triệu đồng/sào, quy ra mỗi ha đạt 1,5 tỷ đồng.